image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
“An toàn về An ninh trật tự tại khu dân cư làng văn hóa Quang Khải
Lượt xem: 21

Căn cứ vào chủ đề năm của huyện “ Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số”

    Căn cứ Kế hoạch số 03-KH/ĐU, ngày 25/01/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trên địa bàn xã Quang Hưng giai đoạn 2021-2025.

    Căn cứ Kế hoạch số 07-KH/ĐU, ngày 30/01/2023 của Đảng ủy xã Quang Hưng về tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Dân vận và các mô hình Dân vận khéo năm 2023.

    Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quang Hưng đã họp và thống nhất đăng ký mô hình  “An toàn về an ninh trật tự” tại khu dân cư làng văn hóa Quang Khải với những nội dung sau:

Làng văn hóa Quang Khải có 495 hộ gia đình và trên 1500 nhân khẩu, với 13 tổ dân cư, mỗi tổ dân cư có một tổ trưởng và một tổ phó, với chức năng nhiệm vụ là vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của thôn phối hợp Ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội để vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào và các cuộc vận động do tỏ chức phát động.

    Trong những năm qua cán bộ Nhân dân xã làng văn hóa Quang Khải có truyền thống đoàn kết, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia vào sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cán bộ và nhân dân làng văn hóa Quang Khải đã đạt  được những kết quả đáng phấn khởi trên các lĩnh vực công tác đó là: cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, kinh tế - văn hoá - xã hội phát triển, an ninh chính trị ổn định - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

Để triển khai mô hình MTTQ xã đã thống nhất với Cấp ủy, Ban lãnh đạo thôn và báo cáo trước chi bộ thôn Quang Khải thống nhất họp triển khai đến 60/60 hộ gia đình tại khu dân cư.

Nội dung hoạt động của Mô hình là tuyên truyền, vận động các hộ gia đình thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, không vi phạm các tệ nạn xã hội, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần giữ gìn ANTT, TTAT xã hội. Tăng cường mối đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, giúp nhau phát triển kinh tế. Thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giải quyết tốt các vụ việc nhỏ, mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng và các mâu thuẫn kéo dài, góp phần phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

- Ngày 20/02/2023 tổ trưởng tổ dân cư là Ông Hoàng Văn Hoát, tổ phó tổ dân cư là ông Phạm Văn Chiến, cùng dự có đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác MT thôn cùng 60 hộ gia đinh đã họp thống nhất triển khai mô hình và bản đăng ký của chủ hộ gia đình trong khu dân cư làng văn hóa Quang Khải.

    -  Hộ gia đình tự nguyện đăng ký với ông, bà tổ trưởng tổ phó tổ dân cư do chủ hộ ký với nội dung đăng ký như sau:

   Gia đình tôi đăng ký thực hiện tốt các tiêu chí sau:

   1. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương.

   2. Không vi phạm các tệ nạn xã hội, phát hiện, ngăn ngừa tố giác tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội.

   3. Giữ gìn mối đoàn kết, gắn bó trong khu dân cư, cùng giúp nhau phát triển kinh tế.

   4. Giải quyết tốt các vụ việc nhỏ, mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng và các mâu thuẫn kéo dài.

   5. Phòng ngừa, đấu tranh các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Qua quá trình triển khai  mô hình “ An toàn về an ninh trật tự”  tại làng văn hóa Quang Khải đã được Nhân dân đồng tình ủng hộ và hưởng ứng, mô hình đã thực sự phát huy vai trò làm chủ, tinh thần đoàn kết của cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, thông qua mô hình đã phát huy sức mạnh của các hộ gia đình nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải trong nhân dân.

         Việc thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo đã được Ban Thường vụ Đảng ủy quán triệt, thực hiện nghiêm túc coi đây là nội dung xuyên suốt gắn với Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mô hình  đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, khơi dậy được tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể tham gia vào xây dựng Nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững An ninh Quốc phòng. Thông qua mô hình còn phát hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình về công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau gần 01 năm triển khai; Mô hình đã hoạt động hiệu quả, bảo đảm giải quyết tốt các vụ việc nhỏ phát sinh từ cơ sở, nhờ đó các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và những mâu thuẫn trong nội bộ cộng đồng dân cư được phát hiện và giải quyết kịp thời, không có điểm nóng và các mâu thuẫn kéo dài, các thành viên, các con em trong hộ gia đình không vi phạm các tệ nạn xã hội, tình làng, nghĩa xóm và tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các hộ gia đình trong cộng đồng dân cư ngày được nâng cao.  Mô hình được cán bộ và Nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Trong những năm tới Ủy ban MTTQ xã Quang Hưng tiếp tục vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, các hội đoàn thể và nhân dân trong công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của công tác xây dựng, nhân rộng các tổ tự quản tiêu biểu vê an ninh trật tự.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với xây dựng có hiệu quả mô hình “ Khu dân cư tiêu biểu”, “ Khu dân cư tiêu biểu xuất sắc”  tại các thôn trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư”. Góp phần hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.


Lê Đức Thuyến - Chủ tịch UBMTTQ xã Quang Hưng
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới