image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Ban Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp xã Quang Hưng tổ chức thăm đồng, đánh giá năng suất vụ Mùa năm 2023
Lượt xem: 9
Sáng ngày 26 tháng 10 năm 2023, Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp xã Quang Hưng cùng cán bộ kỹ thuật trạm khuyến nông thăm đồng, đánh giá năng suất  các trà lúa vụ Mùa năm 2023 tại các xứ đồng trên địa bàn xã. Qua thăm đồng đánh giá sơ bộ vụ Mùa năm 2023 các diện tích lúa đang được thu hoạch, nhiều giống lúa cho năng suất cao.
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới